hdrr1214

Member
Z97MX-GAMING 5 全新庫存 $1500 + CPU E3 1231V3 $1000 共 2500
TEL:0905 460 879
 
交易方式
  1. 面交
狀態
新品
價格
2500
所在地區
新北市
最後編輯:
頂部